I belive in karma.....

Inom buddhismen är karma resultatet av en människas handlingar, ord och tankar under dennes livstid. Inom hinduismen står karma också för summan av handlingar under livet, hur väl en människa uppfyllt sina plikter avseende religiösa och vardagliga handlingar. Karmans "kvalitet" har en direkt betydelse när det gäller om vi återföds och som vad vi återföds.
 
 
Kommer alltid tro på karma... I mitt hjärta finns tron på att du får tillbaka vad du gör mot andra människor...
En dag kommer det tillbaks och då gör det ont....
 
Ha en fin dag :-)

Kommentera här: